இயற்கையில் சிறு பயணம்…

ஆதவனே…! கடிகாரம் காணாமலே கண்விழிப்பவனே காலையில் கரம் விரிப்பவனே சுட்டெரிக்கும் சூரியன் ஆணவனே! முழுமதியே .! துணையில்லாமல் காத்துஇருக்கும் பேரழகியே உன்னை காணும் அனைவரையும் உன்னையே துணையாக்க

Read more
error: Content is protected !!