இடைவெளி இனியெதுக்கு.

ஆண்: வானெல்லாம் முகிலாக, முகிலெல்லாம் நீயாக, விழுந்தாயே மழையாக, விதையாகி நான் போனால் என்ன? பெண்: உறங்காத கனவாகிட, உனைசேரும் நாள் பார்த்திட, ஊதகாத்திலும் உயிர் வேர்த்திட, உறையாமல் நீ பார்த்தால் என்ன? ஆ: இணையாக நீ நின்றால் பெ:

Read more

களவாடும் காதல் அம்புகள்.!

காதலிக்கும் இவர்களுக்கு இடையே எப்போதும் ஒரு இனம் புரியாத நெருக்கம் இருக்கும். அந்த நெருக்கமே பல நேரங்களில் அவர்களுக்கு இன்னலை விளைவிக்கும். தன் காதலனோ காதலியோ இன்னலை மட்டும் தான்

Read more
error: Content is protected !!