உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது.!

ullathil nalla ullam.. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பதுவல்லவன் வகுத்ததடா… கர்ணாவருவதை எதிர் கொள்ளடாஉள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பதுவல்லவன் வகுத்ததடா… கர்ணாவருவதை எதிகொள்ளடா தாய்க்கு நீ மகனில்லைதம்பிக்கு

Read more

அனுபவமே கடவுள்

Kannadasan..! பிறப்பின் வருவது யாதெனக் கேட்டேன் பிறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்! பிறப்பின் வருவது யாதெனக் கேட்டேன் பிறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்! படிப்பெனச் சொல்வது யாதெனக்

Read more
error: Content is protected !!