எது கவிதை ..?

Haiku Kavithaigal காதலில் மட்டும் தான்வெற்றிக்கும்தோல்விக்கும்ஒரே பரிசு…கவிதை! மேகத்தின் இடைவெளிகளில் கதிர் பரப்பி ஒளிக்கதிர்களாய் தோன்றுவது கவிதை. ஜன்னல் வழியே ஒளி வெள்ளமாய் பெருகி வருவது போன்றது

Read more
error: Content is protected !!