உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது.!

ullathil nalla ullam.. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பதுவல்லவன் வகுத்ததடா… கர்ணாவருவதை எதிர் கொள்ளடாஉள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பதுவல்லவன் வகுத்ததடா… கர்ணாவருவதை எதிகொள்ளடா தாய்க்கு நீ மகனில்லைதம்பிக்கு

Read more

எலி எப்படி விநாயகர் வாகனமாக மாறியது

விநாயகர் சதுர்த்தி ஒவ்வொரு வருடமும் அனைவரும் மிகவும் ஆவலாக காத்திருக்கும் பண்டிகை இதுவாகும். வட்டாரங்கள் மற்றும் பண்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, யானையின் தலையை கொண்ட கடவுளை ஒவ்வொரு இந்து

Read more
error: Content is protected !!